03191004041

مکمل ویتامینه و معدنی دام: کاهش هزینه جیره

مکمل ویتامینه و معدنی دام: کاهش هزینه جیره ها

مکمل ویتامینه و معدنی دام

مصرف مکمل ویتامینه و معدنی دام به عنوان یک ابزار مدیریتی برای پشتیبانی ازسطح تولید بالا، بهبود عملکرد تولید مثلی و سیستم ایمنی ضروری می باشد. ولی متاسفانه به دلیل حجم مصرف پایین آنها اغلب در تنظیم جیره مورد غفلت واقع می شود. مکمل ویتامینه و معدنی دام علاوه بر افزایش بازده تولیدی و تولیدمثلی، هزینه های بدون توجیه برخی از جیره های کنونی را کاهش می دهد.

عملکرد تلفیقی ویتامین ها و عناصر معدنی در بدن دام / مکمل ویتامینه و معدنی دام
عملکرد تلفیقی ویتامین ها و عناصر معدنی در بدن دام / مکمل ویتامینه و معدنی دام

مکمل ویتامینه

ویتامین های موجود در مکمل ویتامینه و معدنی دام، مواد مغذی ضروری هستند که در مقادیر کم برای عملکرد نرمال سلول های بدن استفاده می شوند. برخی از آنها در خوراک مصرفی دام وجود دارند و برخی دیگر در بافت و یا توسط میکروب های شکمبه ساخته می شوند. تا کنون 14 ویتامین در طبیعت شناسایی شده اند که همه آنها برای دام ها ضروری نیستند. ویتامین ها به دو گروه محلول در آب ( (B,C و محلول در چربی (A,D,E,K) ) تقسیم می شوند که هر گروه نقش های مختلفی در بدن ایفاء می کنند.

نقش های متابولیسمی و ساختاری ویتامین D در بدن دام / مکمل ویتامینه و معدنی دام
نقش های متابولیسمی و ساختاری ویتامین D در بدن دام / مکمل ویتامینه و معدنی دام

نقش تنظیمی مکمل ویتامینه در بیان ژن

تحقیقات علم ژنومیک نشان داده اند که مواد مغذی و اجزای بیولوژیک فعال موجود در اجزای خوراک و از جمله مکمل ویتامینه و معدنی دام، روی بیان ژن تاثیر گذارند. آنها در گذر زمان باعث تغییرات ژنتیکی می شوند که در فنوتیپ قابل مشاهده هستند. برخی از ویتامین ها از جمله ویتامین A از مواد مغذی ضروری هستند که در بیان ژن از طریق گیرنده های هسته ای دخالت می کند. در تحقیقی ثابت شد که بیان ژن های کد کننده پپتیدها ی آنتی میکروبیال بتا-defensin بعد از زایش با مصرف ویتامین D گاو در دوره قبل از زایش مرتبط است.

نقش متابولیسمی مکمل ویتامینه

ویتامین های گروه B نقش بسیار مهمی در متابولیسم انرژی و فعالیت میکروبی شکمبه نشخوارکنندگان ایفاء می کنند. به طور مثال ویتامین B1 به عنوان کوفاکتور در سیکل کربس عمل می کند. ویتامین B2 به عنوان کوآنزیم فلاوین آدنین نوکلئوتید و فلاوین مونو نوکلئوتید در واکنش های اکسیدانی فعالیت می کند. ویتامین B3 به عنوان کوآنزیم نیکوتین آمید دی نوکلئوتید (NAD) در فرایند گلیکولیز و چرخه کربس نقش دارد. ویتامین B5 به عنوان جزئی از ساختمان کوآنزیم A. می باشد.

ویتامین B6 به عنوان کوفاکتور در متابولیسم پروتئین، سنتز اسیدآمینه و هیدرولیز پروتئین عمل می کند. ویتامین B8 کوآنزیم آنزیم های کربوکسیلاز است. ویتامین B9 با شرکت در انتقال واحد کربن در سنتز بازهای پورین و پریمیدین، سنتز متیونین و… نقش دارد. ویتامین B12 جزِئی از مالونیل کوآنزیم A موتاز در سیکل کربس است. کولین به عنوان یک شبه ویتامین و بخشی از فسفولیپیدهای غشاء سلول های بدن فعالیت می کند. استفاده از ویتامین های با کیفیت بالا در ساخت مکمل ویتامینه و معدنی دام از طریق بهبود فرایندهای متابولیسمی عملکرد دام ها را بهبود می بخشد.

نقش تقویت سیستم ایمنی مکمل ویتامینه

هر دو گروه ویتامین محلول در آب و محلول در چربی از طرق مختلف باعث تقویت پاسخ های ایمنی و به طور کلی عملکرد سیستم ایمنی می شوند. به طور مثال ویتامین C و E به عنوان آنتی آکسیدان های قدرتمند، با به دام انداختن رادیکال های آزاد از بدن در مقابل تنش های اکسیداتیو محافظت می کنند. ویتامین A از طریق افزایش پاسخ های ضد التهابی ارگانیسم ها، عملکرد سیستم ایمنی را ارتقاء می دهد. ویتامین B6 با شرکت در سنتز پروتئینی به نام اینترلوکین، عملکرد گلبول های سفید را در مواجهه با عفونت بهبود می بخشد. تحقیقات ثابت کرده اند که مصرف مکمل ویتامینه و معدنی دام مناسب گله، در دوره قبل از زایش از بروز بیماری های متابولیکی و عفونی بعد از زایش جلوگیری می کند.

چرا استفاده از مکمل ویتامینه دام ضروری است؟

کاهش سهم و کیفیت علوفه مصرفی در جیره دام ها در پی خشکسالی های پی در پی و افزایش شیوع بیماری های عفونی به ویژه در گاوهای تازه زا ضرورت استفاده از مکمل ویتامینه دامی شامل ویتامین های آ، ای ، بیوتین ، نیاسین و… را افزایش داده است.

مکمل معدنی

عناصر معدنی تقریبا 5 درصد از وزن بدن دام را شامل می شوند . از حدود 90 عنصریافت شده در طبیعت، 24 عنصر برای حفظ بقاء دام، ضروری معرفی شده اند. آنها علاوه بر نقش مهمشان در سیستم تغذیه ای دام ها ،دارای نقش های کلیدی ساختاری، کاتالیزوری، فیزیولوژیکی و تنظیمی کلیدی در سیستم بافتی بدن دام ها نیز می باشند.
عناصر معدنی بر اساس میزان مصرف شان در بدن به دو گروه تقسیم می شوند:

 • مواد معدنی پرمصرف (ماکرو) : کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، کلر، پتاسیم و گوگرد و.. هستند که معمولا غلظت شان در جیره به بیش از 100 ppm می رسد .
 • مواد معدنی کم مصرف (میکرو) : مس، روی، منگنز، آهن، کبالت، ید، سلنیوم، کروم، مولیبدن، فلور، آرسنیک، نیکل، وانادیم و … هستند که معمولا غلظت شان در جیره به کمتر از 100 ppm می رسد. مکمل ویتامینه و معدنی دام معمولا شامل هر دو گروه عناصر کم مصرف و پر مصرف بسته به شرایط گله هستند.

ضرورت استفاده از مکمل های معدنی

تحقیقات نشان داده که علوفه خشک مصرفی در بسیاری از گاوداری ها از نظر مس، کبالت، روی و سلنیوم و تا حدودی منگنز و ید کمبود دارند. این کمبود هنگام زایمان باعث اختلال در متابولیسم حیوان، کاهش تولید شیر، افزایش بروز جفت ماندگی، افزایش حساسیت به بیماری های متابولیکی و افزایش موارد مرگ ومیر در گوساله ها می شود .رفع کمبود این عناصر از طریق استفاده از یک مکمل ویتامینه و معدنی دامی مرغوب برای همه دامها توصیه می شود.

نقش های عملکردی، ساختاری و متابولیسمی ویتامین ها و عناصر معدنی / مکمل ویتامینه و معدنی دام
نقش های عملکردی، ساختاری و متابولیسمی ویتامین ها و عناصر معدنی / مکمل ویتامینه و معدنی دام

نقش های مهم مواد معدنی در بدن دام ها عبارتند از:

 • نقش ساختاری مکمل معدنی
 • نقش تنظیم ژن مکمل معدنی
 • نقش کاتالیزوری مکمل معدنی
 • نقش فیزیولوژیکی مکمل معدنی

نقش ساختاری مکمل معدنی

برخی از عناصر معدنی اجزای ساختمانی بافت اندام های مختلف بدن دام ها می باشند .به طور مثال کلسیم ، فسفر، سلنیوم و منیزیوم در شکل گیری و سلامت دندان ها و استخوان ها نقش دارند.گوگرد جزئی از پروتئین های سازنده عضلات و روی و فسفر بخشی از غشاء ، هسته و سیتوپلاسم سلول ها می باشند .عنصر منگنز در ساخت موکوپلی ساکاریدهایی که ماتریکس استخوان را می سازند، شرکت می کند .

نقش تنظیم ژن مکمل معدنی

نقش مواد معدنی در تمایز و تکثیر سلول ها بسیار حائز اهمیت است. به طور مثال، عنصر کلسیم، پیام های عصبی را انتقال می دهد. سلنیوم در ترکیب سلنوسیستئین به عنوان اسید آمینه 21 در رو نویسی ژن نقش دارد و عنصر روی به عنوان جزِئی از ساختمان مولکول انسولین در تنظیم قند خون دخالت دارد به همین دلیل استفاده از این عصر حیاتی به میزان کافی در ساخت مکمل ویتامینه و معدنی دام ضروری است.

نقش کاتالیزوری مکمل معدنی

مواد معدنی می توانند برای سیستم درون ریز و آنزیم ها نقش کاتالیزور داشته باشند. آنها به عنوان اجزای ساختمانی کوآنزیم ها، هورمون ها و متالوآنزیم ها عمل می کنند. عملکرد آنها می تواند آنابولیکی، کاتابولیکی، اکسیدانی و یا آنتی اکسیدانی باشد. به طور مثال کلسیم در متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین و منیزیوم در سنتز و تغییرات ATP میتوکندری سلول نقش کاتالیزوری ایفاء می نمایند.

نقش فیزیولوژیکی مکمل معدنی

عناصر معدنی موجود در مکمل ویتامینه و معدنی دام به عنوان الکترولیت در حفظ فشار اسمزی، تعادل اسید و باز، فعالیت های متقابل اعصاب و سیگنال های عصبی و نفوذپذیری غشا نقش دارند. عملکرد مایع مغزی نخاعی و شیره معده به حضور عناصری مانند سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و کلر در خون وابسته است. در تحقیقی ثابت شد که افزودن مکمل کروم به جیره گاوهای شیری، از طریق افزایش حساسیت انسولینی، از وقوع کبد چرب و کتوز جلوگیری می کند.

نسبت های توصیه شده برای عناصر معدنی کم مصرف
عنصر 1 عنصر 2 نسبت 1 به 2
روی مس 4 به 1
روی منگنز 1 به 1
مس مولیبدن 6 به 1
آهن مس 40 به 1

بهترین مکمل ویتامینه و معدنی دامی کدام است؟

 1. از لحاظ اقتصادی پربازده ترین مکمل ویتامینه و معدنی دامی موجود در بازار است.
 2. اجزای آن بر اساس نیازها و مشکلات ارزیابی شده گله ترکیب شده اند ( بر اساس نتایج تست خاک وآب، فصل و سابقه بیماری ها در گله و….).
 3. شامل طعم دهنده ها و سایر ترکیبات مفید می باشند و در واقع خوش خوراک هستند.
 4. از هضم آسانی برخوردار است.
 5. حاوی ترکیبات مضر نیست.
 6. کاملا بهداشتی تهیه شده است.

قیمت مکمل ویتامینه و معدنی دام

قیمت مکمل ویتامینه و معدنی دام چگونه تعیین می شود؟

قیمت مکمل معمولا بر اساس فرمول ساخت و میزان مصرف آن ( که خود تحت تاثیر مدیریت خوراکدهی، شرایط انبارداری، سن گله، شرایط گاوداری و کیفیت آب مصرفی قرار می گیرد)، کیفیت مواداولیه استفاده شده، معروفیت برند، نوع بسته بندی و نوع خرید (مستقیم و غیر مستقیم) تعیین می شود.

دامدار موقع خرید مکمل باید به هزینه تمام شده مکمل به ازای هر راس دام و سود کوتاه مدت و بلند مدت حاصل از آن (به طور مثال افزایش گیرایی در گا و یا کاهش روز از شیرگیری) توجه نماید.

ساخت مکمل ویتامینه و معدنی دام

یکی از تکنولوژی های بسیار موثر در صنعت دامپروری، خطوط تولید مکمل ویتامینه و معدنی دامی بوده اند . پیشرفت های علم ژنتیک و اصلاح نژاد باعث ایجاد محدودیت هایی در بازده عملکردی دام شده است . مکمل دامی که با بهترین کیفیت و با استفاده دقیق ترین تجهیزات تولید می شوند تا حد زیادی این محدودیت ها را برطرف می کنند.

ویژگی های خط تولید مکمل ویتامینه و معدنی دامی با کیفیت بالا

 • مواد اولیه: مهمترین و موثرترین عامل در تولید مکمل دامی کیفیت مواد اولیه و ترکیبات آن است.
 • مخازن: از نظر حجم، جنس و شیب مناسب هستند.
 • توزین: از توزین های بسیار ویژه با کمترین خطا و سازگار با سیستم PLC استفاده می کنند.
 • میکسرهای پرمیکس: از جنس استیل و دارای بالاترین دقت برای تولید محصول یکنواخت هستند.
 • میکسرهای میکس: داشتن پدال های متفاوت با طول و زاویه متفاوت و ارائه محصول با کمترین cv از ویژگی آنهاست.

نتیجه

کاهش بارش های سالیانه و شرایط بد آب و هوایی در سال های اخیر باعث کاهش کمیت و کیفیت علوفه مصرفی در جیره دام ها شده است. افزایش شیوع بیماری های عفونی و متابولیکی به ویژه در دوره حساس انتقال از پیامدهای این رویداد بوده است. بنابراین استفاده از مکمل ویتامینه و معدنی دامی برای رفع کمبود های جیره های پرکنسانتره امروز ضروری به نظر می رسد.

سوالات پرکاربرد:

مصرف مکمل ویتامینه و معدنی دامی به عنوان یک ابزار مدیریتی برای پشتیبانی از سطح تولید بالا، بهبود عملکرد تولیدمثلی و سیستم ایمنی ضروری می باشد.

 1. کاهش هزینه های اقتصادی جیره
 2. افزایش بازده تولیدی و تولیدمثلی
 3. افزایش ماندگاری دام در گله از طریق بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 1. مکمل ویتامینه و معدنی دامی از مواد اولیه مرغوب تهیه شده باشد.
 2. سیستم های توزین و میکسرهای خط تولید مکمل ویتامینه و معدنی دامی کمترین خطا و cv ممکن را داشته باشند.
 3. شرکت فروشنده مکمل ویتامینه و معدنی دامی ، بهترین بسته بندی و خدمات پس از فروش را ارائه نماید.

قیمت معمولا بر اساس فرمول ساخت و میزان مصرف آن، کیفیت مواداولیه استفاده شده، معروفیت برند، نوع بسته بندی و نوع خرید (مستقیم و غیر مستقیم) تعیین می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا