خدمات

خدمات ارائه شده به مشتریان شرکت کیمیا رشد سپاهان شامل تماس کارشناسان جهت بررسی وضعیت گله، بازدید حضوری از گله، نمونه برداری از خوراک و آب واحد گاوداری یا مرغداری، انجام آنالیز شیمیایی خوراک و آب گاوداری ها و مرغداری ها، ارائه جیره های تنظیم شده توسط کارشناسان تغذیه و ارائه مشاوره رایگان به دامداران و مرغداران گرامی می باشد.

از آنجایی که رسیدن به حداکثر عملکرد گله نیازمند شرایط بهینه مدیریتی و تغذیه ای می باشد، شرکت کیمیا رشد سپاهان با هدف افزایش بهره وری واحدهای پرورش طیور و جلب رضایت مشتریان گرامی، اقدام به ارائه جیره پیشنهادی بر اساس شرایط فارم و آخرین کاتالوگ سویه های مختلف طیور می نماید. فرمولاسیون جیره ها بر اساس آنالیز محصولات شرکت می باشد، لذا از مشتریان گرامی درخواست می شود جهت دریافت جیره رایگان فرم زیر را تکمیل نموده و منتظر تماس کارشناسان شرکت باشند