مکمل و کنسانتره دام


تأمین ویتامین ها و مواد معدنی به عنوان جزء مهمی از تغذیه گاوهای شیری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. این امر می تواند تأثیر به سزایی در تولید، سلامت و باروری گله های پر تولید داشته باشد. باید توجه داشت که تأمین کامل نیازهای دام از طریق خوراک بدون افزودن مکمل های ویتامینه و معدنی مقدور نمی باشد. با وجود اینکه ویتامین ها و مواد معدنی در مقادیر کم به جیره اضافه می شوند، توازن مناسب و در نظر گرفتن زیست فراهمی این مواد مغذی جهت تولید بهینه و بهبود وضعیت تولید مثلی و همچنین تقویت سیستم ایمنی حیاتی است. نیاز به ویتامین ها و مواد معدنی متغیر بوده و تحت تأثیر عواملی چون سن حیوان، مرحله شیردهی، میزان مصرف خوراک، وضعیت سلامت دام، منبع آب و اثرات متقابل بین مواد معدنی و نیز ویتامین ها قرار می گیرد. مکمل های تولید شده توسط شرکت کیمیا رشد سپاهان بر اساس آخرین دستاورد های تحقیقاتی علم تغذیه و با هدف تأمین مقادیر کافی ویتامین ها و مواد معدنی تنظیم شده اند.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی