اهداف و چشم اندازها

از مهمترین اهدافی که مدیران شرکت کیمیا رشد سپاهان در صدد محقق کردن آنها می باشند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • افزایش کیفیت محصولات و ظرفیت تولید.
  • افزودن محصولات جدید منطبق با دانش روز به سبد کالایی شرکت جهت افزایش راندمان تولید در واحدهای پرورشی.
  • ایجاد راه های ارتباطی بیشتر برای مشتریان محترم و تعامل بیشتر با این عزیزان در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان شرکت.